Ενεργειακή επιθεώρηση τμημάτων κτιρίων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης της Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ενεργειακή επιθεώρηση τμημάτων κτιρίων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης της Θεσσαλονίκης

Λάζαρης, Κωνσταντίνος

Σε εθνικό επίπεδο και μέσα στα πλαίσια μίας βιώσιμης αντιμετώπισης των προκλήσεων που δέχεται και αντιμετωπίζει η χώρα μας, τόσο σε περιβαλλοντικό ενεργειακό και χωροταξικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εξασφάλισης μιας μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης και εξόδου από την οικονομική κρίση, σχεδιάσθηκαν και ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται από κρατικούς φορείς προγράμματα αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων εντάσσεται και η Χωροταξική, Πολεοδομική Μεταρρύθμιση καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας της επένδυσης στην έρευνα και την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Η προστασία του περιβάλλοντος παράλληλα με την ορθή ανάπτυξη της χωροταξίας και πολεοδόμησης της χοόρας μας θα πρέπει να αποτελέσει ως μία από τις πρώτιστες προτεραιότητες στην προσπάθεια της πολιτείας για περιβαλλοντική αναβάθμιση των αστικών και όχι μόνο περιοχών. Η παρούσα πτυχιακή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρήθηκε η διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου του ΥΠΕΚΑ και των συναρμόδιων υπουργείων καθώς και η κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε θέματα περιβαλλοντικού ισοζυγίου και δράσεων για την αειφόρο Χωροταξική Πολεοδομική Μεταρρύθμιση. Στο δεύτερο μέρος της η πτυχιακή εργασία άπτεται θεμάτων ενεργειακής επιθεώρησης και παρουσιάζεται η μεθοδολογία τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 4 ενεργειακών επιθεωρήσεων οι οποίες διενεργήθηκαν σε αστικές περιοχές στην Θεσσαλονίκη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακή πολιτική
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.