Ο Φ.Π.Α.: ενδο-κοινοτικές συναλλαγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο Φ.Π.Α.: ενδο-κοινοτικές συναλλαγές

Χιονίδου, Ιωάννα

Η πτυχιακή εργασία κάνει μια ιστορική αναδρομή στη βασική έννοια του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τη φορολογητέα αξία και τον υπολογισμό του φόρου. Αναλύει τους υπόχρεους τήρησης βιβλίων και τα στοιχεία των επιτηδευματιών. Στη συνέχεια κάνει αναφορά για την απόδοση φόρου στο δημόσιο και εξηγεί ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.