Ανάπτυξη και αξιοποίηση υπαλληλικού προσωπικού: τραπεζικών υπαλλήλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάπτυξη και αξιοποίηση υπαλληλικού προσωπικού: τραπεζικών υπαλλήλων

Μαυρόπουλος, Κωνσταντίνος

Η εργασία η οποία θα ακολουθήσει έχει σαν σκοπό να κάνει σαφές την κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις των τραπεζικών υπαλλήλων και πως επίσης γίνεται η αξιολόγησή τους. Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε πως συνυπάρχουν διάφορες λειτουργίες στις τράπεζες οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με το προσωπικό τους. Στο πρώτο κεφάλαιο μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες έννοιες οι οποίες έχουν να κάνουν με το μάνατζμεντ και πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να διακρίνουμε την έννοια της οργάνωσης, του προγραμματισμού και της ηγεσίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο μπορούμε να δούμε τις σύγχρονες τάσεις που υπάρχουν στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και τι καινούργια πληροφοριακά συστήματα υπάρχουν όπως είναι για παράδειγμα το hris. Στο τρίτο κεφάλαιο μπορούμε να εντοπίσουμε την πελατοκεντρική αντίληψη που επικρατεί στο τραπεζικό σύστημα και επίσης μπορούμε να δούμε τι οφέλη μπορούν να έχουν οι πολίτες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα. Τέλος μέσα από μια έρευνα που έγινε από μια ομάδα του ΤΕΙ και στην οποίαν πήραν μέρος τράπεζες από όλη την Ελλάδα μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς αξιολογούνται το τραπεζικό προσωπικό σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.