Κατασκευή πίνακα αντλιοστασίου λυμάτων με δύο αντλητικά συγκροτήματα 2.2kW και έλεγχος της στάθμης με τη βοήθεια συσκευής υπερήχου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κατασκευή πίνακα αντλιοστασίου λυμάτων με δύο αντλητικά συγκροτήματα 2.2kW και έλεγχος της στάθμης με τη βοήθεια συσκευής υπερήχου

Βουδούρης, Μόσχος-Παναγιώτης

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή και η παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας ενός πίνακα αντλιοστασίου λυμάτων, με δύο αντλίες 2.2kW. Ο έλεγχος της στάθμης των λυμάτων γίνεται με τη βοήθεια μιας συσκευής υπερήχου. Αρχικά, αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας των αντλιοστασίων λυμάτων. Έπειτα αναφέρεται ο σκοπός λειτουργίας της κατασκευής και γίνεται ανάλυση του κυκλώματος ισχύος, αλλά και του βοηθητικού του πίνακα. Στη συνεχεία πραγματοποιείται υπολογισμός της διατομής των καλωδίων καθώς και υπολογισμός των οργάνων προστασίας (ρελέ, ασφάλειες, θερμικά και Μ/Σ) που χρησιμοποιηθήκαν για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Μετά, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας και εγκατάστασης της συσκευής υπερήχου, καθώς και ο προγραμματισμός των παραμέτρων της για την συγκεκριμένη εφαρμογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Κυκλώματα
Λύματα - Καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.