Ποιότητα και υγιεινή αλιευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ποιότητα και υγιεινή αλιευμάτων

Χάρος, Νικόλαος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων με βάση τις υπάρχουσες κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς. Για το λόγω αυτό μελετάται η ποιοτική ταξινόμηση των αλιευμάτων βάσει της ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (εξαιρετικό, κατηγορία Α, κατηγορία Β και απαράδεκτο) και αντιπαρατίθενται τα μορφολογικά γνωρίσματα των φρέσκων και των αλλοιωμένων κατηγοριών. Στη συνέχεια αναλύονται τα τροφιμογενή παθογόνα βακτήρια και μικροοργανισμοί που προέρχονται από τα αλιεύματα και μεταδίδονται στον άνθρωπο. Καταγράφονται οι χημικοί/βιοχημικοί και μικροβιακοί δείκτες για την εύρεση των μικροοργανισμών αυτών καθώς και οι μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνονται. Επίσης παρουσιάζεται ο υγειονομικός έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιείται ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες των τροφιμογενών οργανισμών. Τέλος παρουσιάζονται οι τροφοτοξικώσεις ή τροφικές δηλητηριάσεις οι οποίες οφείλονται σε τοξίνες, οργανικούς εναπομένοντες ρύπους και βαρέα μέταλλα

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Ποιοτικός έλεγχος
Ψάρια
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.