Ποιότητα και υγιεινή αλιευμάτων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ποιότητα και υγιεινή αλιευμάτων

Χάρος, Νικόλαος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων με βάση τις υπάρχουσες κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς. Για το λόγω αυτό μελετάται η ποιοτική ταξινόμηση των αλιευμάτων βάσει της ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (εξαιρετικό, κατηγορία Α, κατηγορία Β και απαράδεκτο) και αντιπαρατίθενται τα μορφολογικά γνωρίσματα των φρέσκων και των αλλοιωμένων κατηγοριών. Στη συνέχεια αναλύονται τα τροφιμογενή παθογόνα βακτήρια και μικροοργανισμοί που προέρχονται από τα αλιεύματα και μεταδίδονται στον άνθρωπο. Καταγράφονται οι χημικοί/βιοχημικοί και μικροβιακοί δείκτες για την εύρεση των μικροοργανισμών αυτών καθώς και οι μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνονται. Επίσης παρουσιάζεται ο υγειονομικός έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιείται ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες των τροφιμογενών οργανισμών. Τέλος παρουσιάζονται οι τροφοτοξικώσεις ή τροφικές δηλητηριάσεις οι οποίες οφείλονται σε τοξίνες, οργανικούς εναπομένοντες ρύπους και βαρέα μέταλλα

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Ποιοτικός έλεγχος
Ψάρια
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)