Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα

Μάντσου, Αναστασία
Σαββαϊδου, Αικατερίνη

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της αυξήσεως του μεγέθους του Δημόσιου Τομέα διαχρονικά είναι ένα γενικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου και οφείλεται σε διάφορους οικονομικούς πολιτικούς και κοινωνικού παράγοντες. Πάντως, στη χώρα μας ο Δημόσιος Τομέας αυξήθηκε με σχετικά ταχύτερους ρυθμούς από όσο στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα το ποσοστό των συνολικών δαπανών να έχει ξεπεράσει το αντίστοιχο ποσοστό σε πολλές από τις άλλες χώρες της Ενώσεως (Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η σχετικά ταχεία αύξηση του μεγέθους του δημόσιου τομέα, συνδυασμένη και με την αδυναμία του ελληνικού φορολογικού συστήματος να αποφέρει τα απαραίτητα έσοδα για τη χρηματοδότηση του, αναγκάζει το Δημόσιο Τομέα να καταφεύγει σε δανεισμό, πράγμα που αύξησε υπερβολικά τα δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο χρέος. Είναι επομένως, επιτακτική η δραστική συγκράτηση της αυξήσεως των δημόσιων δαπανών , ώστε να περιοριστεί σταδιακά το ποσοστό τους στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Μόνον έτσι θα μπορέσει η χώρα μας να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται σήμερα στην ελληνική οικονομία, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, να ασκήσει αυστηρή δημοσιονομική πολιτική με στόχο τη σταθερότητα των τιμών ώστε να αποφύγει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το «Σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας».

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιος τομέας - Υπηρεσίες
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.