Τεχνικές στην προσωπική πώληση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Τεχνικές στην προσωπική πώληση

Δήμου, Στέλλα

Η προσωπική πώληση αποτελεί τον τελευταίο σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Η προσωπική πώληση αναφέρεται στην προσωπική επικοινωνία των πληροφοριών, για να πεισθεί ο πιθανός πελάτης να αγοράσει ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια ιδέα ή κάτι άλλο που ικανοποιεί τις ατομικές του ανάγκες. Στο σημείο αυτό, ο πωλητής πρέπει να πείσει τον αγοραστή με λογικά και συναισθηματικά επιχειρήματα να αγοράσει το προϊόν, όχι γιατί το θέλει ο πωλητής αλλά ο ίδιος ο αγοραστής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να πείθει τους άλλους ανθρώπους να σκεφτούν, όπως θέλει ο ίδιος. Άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικής πώλησης είναι η προσωπική επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ πωλητή και πελάτη. Όταν ο πωλητής διαπραγματεύεται με τον πελάτη, δημιουργείται ένα κανάλι επικοινωνίας, όπου ο καθένας μεταδίδει τα δικά του μηνύματα και λαμβάνει τα μηνύματα του άλλου. Το παιχνίδι της επικοινωνίας θα είναι πάντα ένα παιχνίδι για να έχει επιτυχία. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προσωπική πώληση είναι κάτι περισσότερο, μια πολύ πιο ευρεία έννοια. Η πώληση είναι τρόπος ζωής.

Thesis
NonPeerReviewed

Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.