Φορολογία εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φορολογία εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων

Ημιονίδου, Ιωάννα
Μαρτσέλου, Βαρβάρα

Η οικονομία κάθε κράτους είναι άρρητα συνδεδεμένη με το φορολογικό της σύστημα, καθώς αποφάσεις που λαμβάνονται για το τελευταίο επηρεάζουν μακροπρόθεσμα ποικίλους τομείς της οικονομίας και αγγίζουν διαφορετικά θέματα, πχ. παραοικονομία, δημόσιο χρέος, δημόσιες δαπάνες, ρυθμός ανάπτυξης. Για παράδειγμα η αναθεώρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2006 συνδυάστηκε με ποικίλες συζητήσεις για την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και τον τρόπο που είναι οργανωμένο ο δημόσιος τομέας, όπως και το φορολογικό σύστημα ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της παράλληλης οικονομίας. Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε το ελληνικό φορολογικό σύστημα υπό το πρίσμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων. Παράλληλα θα αναφερθούμε και σε άλλα θέματα που συνδέονται με το φορολογικό σύστημα όπως είναι η παραοικονομία, και το δημόσιο χρέος.. Αφορμή να ασχοληθούμε με το θέμα της παραοικονομίας ήταν η μελέτη του ΙΟΒΕ (2001), που κατέδειξε ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιδρά αυξητικά στο μέγεθος της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής είναι η δομή και η λειτουργία του φορολογικού συστήματος. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωτικό και ως πολύπλοκο λόγω της πληθώρας νόμων και διατάξεων. Επίσης διαφέρει κατά πολύ από τα φορολογικά συστήματα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Η μελέτη του δημόσιου χρέους κρίνεται απαραίτητη καθώς συνδέεται με την φορολογία και τα έσοδα που προέρχονται από αυτήν. Ένα άλλο σημείο που κάνει αναγκαία την μελέτη του φαινομένου της παραοικονομίας στην παρούσα εργασία είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό φοροδιαφυγής παρατηρείται στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις ατομικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.