Η επίδραση της ψηφιακής οικονομίας στις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η επίδραση της ψηφιακής οικονομίας στις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης

Κελλαράκου, Ιωάννα-Καλυψώ
Πετρίδη, Σοφία

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει την επίδραση της ψηφιακής οικονομίας στις λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Το πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα με την ανάπτυξη του διαδικτύου στις επιχειρήσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με την επιχειρηματική ευφυΐα και τα θέματα της νέας οικονομίας. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις επιπτώσεις της νέας οικονομίας στις επιχειρήσεις, αναφερόμενοι στις διαδικτυωμένες επιχειρήσεις αλλά και στις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι νέες τεχνολογίες στις επιχειρήσεις. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την ψηφιακή οικονομία και τη σχέση της με τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, τις μετακινήσεις και την εκπαίδευση. Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει τις αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής και στη λειτουργία των ανθρώπινων πόρων και τέλος το έκτο κεφάλαιο παραθέτει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ψηφιακής οικονομίας στις επιχειρήσεις. Το βασικό συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας ώστε να αμβλυνθούν τα μειονεκτήματά της και να επέλθει η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς στους οποίους επιδρά η ψηφιακή οικονομία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.