Η φύση και ο ρόλος του διεθνούς νομισματικού ταμείου, της διεθνούς τράπεζας ανασυγκρότησης & ανάπτυξης και του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, στη σημερινή φάση παγκοσμιοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η φύση και ο ρόλος του διεθνούς νομισματικού ταμείου, της διεθνούς τράπεζας ανασυγκρότησης & ανάπτυξης και του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, στη σημερινή φάση παγκοσμιοποίησης

Λυρτζή, Παναγιώτα

Ο αριθμός και η σημασία των Διεθνών Οργανισμών στο διεθνές σύστημα αυξάνεται συνεχώς. Ο ρόλος τους, είτε οικονομικός είτε πολιτικός γίνεται διαρκώς σημαντικότερος και οι αρμοδιότητές τους διευρύνονται όλο και περισσότερο. Αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση των προβλημάτων που δεν μπορούν πια να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά και μόνο μέσα στα σύνορα κάθε κράτους. Οφείλεται επίσης στην παγκοσμιοποίηση των ευκαιριών για συνεργασία σε όλους τους τομείς μεταξύ κρατών αλλά και προσώπων. Η Ελλάδα είναι μέλος σε μεγάλο αριθμό Διεθνών Οργανισμών. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέχει σε Παγκόσμιους Οργανισμούς ( π.χ. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, UNESCO) και σε περιφερειακούς (ΝΑΤΟ, ΟΣΕΠ). Μετέχει σε πολιτικούς Οργανισμούς (π.χ. Συμβούλιο Ευρώπης, ΟΑΣΕ), οικονομικούς (π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ), ανθρωπιστικούς (π.χ. UNICEF) ή με άλλο εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας, FAO). Η ελληνική συμμετοχή αποσκοπεί στην υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μέσω των διεθνών οργανισμών, και ειδικότερα της ειρήνης, του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης των πάσης φύσεως διεθνών σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.