Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πολυεθνικές εταιρίες

Μήλιου, Παναγιώτα

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τις πολυεθνικές εταιρίες. Συγκεκριμένα προσεγγίζει τις εταιρικές σχέσεις των πολυεθνικών απέναντι στις προσεγγίσεις και στις ανάγκες ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τις στρατηγικές διεθνοποίησης ενώ το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στη θεωρία της διεθνοποίησης και πιο αναλυτικά στα μακροοικονομικά μοντέλα ανάπτυξης και στη διεθνή ανταγωνιστική βιομηχανία. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει το μοντέλο επέκτασης και τη συνεισφορά από την ανάλυση συγκριτικού πλεονεκτήματος. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα τελικά μας συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.