Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων

Μόλη, Αικατερίνη

Στην εργασία θα αναλύσουμε τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων καθώς και τον ρόλο του ελεγκτή. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που παίρνει το Management για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι το καθετί στην επιχείρηση να λειτουργεί με τον τρόπο που προβλέφθηκε και να επιτευχθεί η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης. Ο βασικός αυτός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου, δηλ. της προώθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης, επιτυγχάνεται με τη λήψη σειράς μέτρων που αποβλέπουν: α) στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων υπό υπεξαιρέσεις, σπατάλη, φθορά και μη αποτελεσματική χρήση, β) στην προώθηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών καταχωρήσεων, γ) στην ενθάρρυνση της μέτρησης της παραγωγής και της σύγκρισης με τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης και δ) στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Έλεγχος, Εσωτερικός
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.