Μορφές χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Μορφές χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας

Καρύδα, Σταματία

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μεγάλες, βασικές ενότητες. Στην πρώτη γίνεται αναφορά στον τραπεζικό δανεισμό και στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί σήμερα ο τραπεζικός κλάδος και στη δεύτερη επιχειρείται μια ανασκόπηση της τραπεζικής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από το 1980 έως σήμερα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν της εργασίας έχει ως αντικείμενο έρευνας την πρώτη από τις τρεις κατηγορίες τραπεζικών εργασιών που περιγράφηκαν στην εισαγωγή, δηλαδή τις ενεργητικές εργασίες, όπου η τράπεζα έχει το ρόλο του δανειστή. Το ενδιαφέρον του θέματος και οι αλλαγές του οικονομικού και κοινωνικού σκηνικού που δια τελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή της συγκεκριμένης εργασίας. Η δεύτερη ενότητα της εργασίας έχει ως βασικό στόχο να επιχειρήσει μια ανασκόπηση της τραπεζικής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας την εικοσαετία 1980-2000, αυτός είναι και ο γενικός στόχος της έρευνας. Ειδικότερα, γενικός στόχος στην παρούσα εργασία είναι η διερεύνηση των διαφορετικών μορφών δανεισμού και η συγκριτική ανάλυση ως προς τα προϊόντα δανεισμού που διαθέτουν οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία - Δημόσιος Τομέας - Ελλάδα
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)