Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ωμέγα ασφαλιστική Α.Ε

Καντζούρη, Άρτεμη

Στην εργασία γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της εταιρείας Ωμέγα Ασφαλιστική Α.Ε.. Είναι μια νέα εταιρεία στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών και έχει προϋποθέσεις ανάπτυξης. Με βάση τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών για τις χρήσεις 2002 και 2003 και τα αυξανόμενα κέρδη της επιχείρησης καταλήγουμε στα παρακάτω: Βλέπουμε ότι η επιχείρηση στο 2003 έχει κέρδη και ικανοποιητικότερη αμοιβή των κεφαλαίων. Ο δείκτης χρηματοδότησης παγίων είναι μεγαλύτερος το 2003 απ' ότι το 2002. Αυτό δείχνει ανοδική πορεία της εταιρείας και προοπτικές ο δείκτης να γίνει μεγαλύτερος της μονάδας και η εταιρεία θα καλύπτει ένα μέρος των τρεχουσών αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης από μακροπρόθεσμα και μάλιστα ίδια κεφάλαια. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης είναι μεγαλύτερος από το 2002. Τέλος ο δείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξήθηκε το 2003.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.