Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο καταναλωτής

Παπαμιχαήλ, Ελένη

Η πτυχιακή εργασία «Ο καταναλωτής» περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια τα οποία αναφέρονται αρχικά στο πρότυπο του καταναλωτή, με στόχο την εξύψωση του επιπέδου του, στη συμπεριφορά του καταναλωτή και στα δικαιώματά του. Έπειτα αναφερόμαστε στους αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή. Επίσης υπάρχουν οι γενικοί όροι συναλλαγών που συμβάλλουν στην προστασία του καταναλωτή, οι οποίοι διατηρούν την ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων (προμηθευτής -καταναλωτής). Τέλος αναφερόμαστε στις ενώσεις των καταναλωτών που, έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, εκπροσωπούν, ενημερώνουν, συμβουλεύουν, αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα τους καταναλωτές και ασκούν συλλογικές αγωγές κατά τις διατάξεις του νόμου. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία Stratego για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και σκοπός της είναι η συλλογή πληροφοριών για την καταναλωτική συμπεριφορά και την καταναλωτική συνείδηση των Ελλήνων Καταναλωτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Προστασία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.