Κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Θεοδωρίδου, Σοφία

Η εργασία αυτή, ασχολείται με την δράση της κοινωνικής οικονομίας και πως αυτή αποτελεί το μέσο για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας όπου οι έννοιες της αλληλεγγύης, της ηθικής επιχειρηματικότητας, της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας, του γενικού καλού, του συλλογικού εθελοντισμού και του μικρο τοπικού, θα καταστούν κυρίαρχες. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζει μια ανάλυση του ιστορικού, των εμπειρικών εκφάνσεων και του επιστημολογικού πεδίου που καλύπτει η έννοια της κοινωνικής οικονομίας αλλά και μια γενικότερη προσέγγιση του τομέα. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η Ελληνική εμπειρία και το πώς αυτή ενσωματώνεται και δρα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς επίσης αναλύεται και το γενικότερο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων πάνω στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι προκλήσεις που αποτελούν μια σειρά από θέματα όπως η ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση, το θεσμικό πλαίσιο, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η προώθηση του θεσμού στο κοινωνικό σύνολο και η δικτύωση. Αποδεικνύοντας συνεπώς, ότι η κοινωνική οικονομία κατά τις τελευταίες δεκαετίες διαθέτει την ικανότητα να προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)