Κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Θεοδωρίδου, Σοφία

Η εργασία αυτή, ασχολείται με την δράση της κοινωνικής οικονομίας και πως αυτή αποτελεί το μέσο για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας όπου οι έννοιες της αλληλεγγύης, της ηθικής επιχειρηματικότητας, της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας, του γενικού καλού, του συλλογικού εθελοντισμού και του μικρο τοπικού, θα καταστούν κυρίαρχες. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζει μια ανάλυση του ιστορικού, των εμπειρικών εκφάνσεων και του επιστημολογικού πεδίου που καλύπτει η έννοια της κοινωνικής οικονομίας αλλά και μια γενικότερη προσέγγιση του τομέα. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η Ελληνική εμπειρία και το πώς αυτή ενσωματώνεται και δρα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς επίσης αναλύεται και το γενικότερο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων πάνω στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι προκλήσεις που αποτελούν μια σειρά από θέματα όπως η ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση, το θεσμικό πλαίσιο, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η προώθηση του θεσμού στο κοινωνικό σύνολο και η δικτύωση. Αποδεικνύοντας συνεπώς, ότι η κοινωνική οικονομία κατά τις τελευταίες δεκαετίες διαθέτει την ικανότητα να προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.