Υποχρεώσεις εργοδότη-μισθωτού στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Υποχρεώσεις εργοδότη-μισθωτού στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Ζέρβα, Ευαγγελή

Από τη μελέτη της εργασίας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το Εργατικό Δίκαιο εκπληρώνει πολλαπλούς ρόλου που συνοψίζονται στην εξασφάλιση της προστασίας της εργασίας από το κράτος και στην οργάνωση των σχέσεων ανάμεσα στον εργοδότη και το μισθωτό. Η κρατική μέριμνα για την προστασία της εργασίας αποτελεί την παραδοσιακή κλασική αποστολή του εργατικού δικαίου. Με αυτήν εννοούμε το σύνολο από τα νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα, με τα οποία το κράτος επεμβαίνει στον καθορισμό των όρων εργασίας με τελικό σκοπό την προστασία ορισμένων ανθρωπίνων αξιών, όπως η υγεία, η ηλικία του εργαζόμενου, η ικανότητα για εργασία, η δυνατότητα διαβίωσής του. Κοινός στόχος των σχετικών διατάξεων είναι η άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που συνάπτονται από την εξαρτημένη εργασία και όχι η αμφισβήτηση της εξάρτησης. Προστασία δε σημαίνει προνομιακή ρύθμιση. Από το σύνολο των καταχωρούμενων ατομικών δικαιωμάτων που ενδιαφέρουν τις εργασιακές σχέσεις ορισμένα παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την κατανόηση του τρόπου της διάρθρωσης τους και της λειτουργίας τους. Άλλα από αυτά έχουν για αποστολή τη διασφάλιση του ρόλου του εργοδότη και των συμφερόντων του και άλλα αποσκοπούν στην προστασία των εργασιακών συμφερόντων. Από την πλευρά των εργοδοτών ενδιαφέρον παρουσιάζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η ελευθερία επιχειρηματικής δράσης. Από την πλευρά των εργαζομένων καθοριστικά για τον προσδιορισμό των συμφερόντων τους στο σύστημα εργασιακών σχέσεων είναι η ελευθερία της εργασίας και το κοινωνικό δικαίωμα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.