Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Ομόλογα, ομολογίες

Καλόγρης, Γεώργιος

Η αγορά των ομολόγων και ομολογιών σχετίζεται άμεσα με την αγορά κεφαλαίων ή κεφαλαιαγοράς και αφορά τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα των χρεογράφων μέσο μακροπρόθεσμης διάρκειας ή για χρονικές περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτους. Άλλωστε χρονικές περίοδοι μικρότερες του έτους αναφέρονται ως βραχυπρόθεσμη διάρκεια και οι σχετικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες καλύπτονται από τη χρηματαγορά. Τα ομόλογα και ομολογίες κατά βάση χρησιμοποιούνται για άντληση κεφαλαίων από το δημόσιο, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, συνήθως για μεγάλα χρονικά διαστήματα πάνω από δύο χρόνια, και για αυτό θεωρούνται μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - υποχρεώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ομόλογα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.