"Γ.Παπαχρηστόπουλος Φωκίδα Ε.Π.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
"Γ.Παπαχρηστόπουλος Φωκίδα Ε.Π.Ε."

Αθανασίου, Άγγελος
Δημητριάδης, Κωνσταντίνος

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση τη δομή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζει την εταιρία "Γ.Παπαχρηστόπουλος Φωκίδα Ε.Π.Ε". Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το Αρθρο 2 του καταστατικού της είναι: •η εμπορία ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού υλικού, •φωτιστικών, οικιακών συσκευών, ειδών τηλεφωνίας, και εργαλείων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει και βιοτεχνία παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού. Η Ε.Π.Ε. είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη και την προσωπική εταιρεία. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης (που είναι κεφαλαιουχική εταιρεία), όπως την ανάγκη μεγάλου κεφαλαίου και ακόμα τη μειωμένη επιρροή των μετόχων στη διοίκηση της εταιρείας. Δεν έχει ούτε το μέγα μειονέκτημα των προσωπικών εταιρειών, δηλαδή το απεριόριστο της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.