Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών

Γκαραβέλη, Αντωνία

Ο κίνδυνος και η απάτη είναι καθοριστικές για όλες τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τις Τράπεζες. Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση απέδωσε μεγάλη ζημιά στον Τραπεζικό χώρο που δέχθηκε εξίσου πλήγματα από άλλους παράγοντες όπως η εξέλιξη των συστημάτων και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, οι συνεχής αλλαγές στην νομοθεσία και το ασταθές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον. Παράγοντες που ευνόησαν την εμφάνιση των κινδύνων και της απάτης και προκάλεσαν μεγάλη έλλειψη διαφάνειας στο Τραπεζικό χώρο και ασθενή εφαρμογή των μέτρων εταιρικής διακυβέρνησης στις Τράπεζες. Υπό το πρίσμα αυτό, οι Τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στην πρόβλεψη, αποτίμηση και αντιμετώπιση του κινδύνου χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ασφάλειας καθώς και το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.