Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών

Δάρλα, Αμυγδαλιά

Στον επιχειρηματικό κόσμο υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες λόγιο του μεγέθους του προσωπικού που απασχολούν χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι εταιρείες αυτές είναι σε θέση να μπορούν να δραστηριοποιηθούν και εκτός της περιοχής τους δηλαδή να συνάψουν διεθνείς συνεργασίες και να ανταγωνιστούν πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με τις συνεργασίες αυτές και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην σύναψη των συνεργασιών αυτών είναι το αντικείμενο της εργασίας αυτής. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι η αριθμητική απεικόνιση των συνεργασιών αυτών και η επιτυχής αποτύπωση των συνεργασιών. Η λύση έρχεται με την θεωρητική παρουσίαση των συνεργασιών των ΜΜΕ μέσω των εξαγωγών, των εισαγωγών και των ΑΞΕ. Για την πληρέστερη παρουσίαση και για το ενδιαφέρων που παρουσιάζουν οι σχέσεις αυτές πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε μια τέτοια Ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την παραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Σύμφωνα με την έρευνα η επιχείρηση αυτή ως μια υγιείς επιχείρηση δεν αντιμετώπισε εμπόδια στην χρηματοδότηση της και στην εύρεση κεφαλαίων κίνησης. Μέσω επιχειρήσεων παροχής οικονομικών και εμπορικών συμβουλών τόσο ελληνικών όσο και των χωρών στόχων άντλησε πληροφορίες και διαχειρίστηκε το νομικό πλαίσιο των χωρών αυτών για την συμμετοχή της στις ξένες επιχειρήσεις αυτές. Οι εξαγωγές της επιχείρησης αυτής ήταν η σωτήρια λύση της στην οικονομική) κρίση οι οποίες κάλυπταν το χαμένο μέρος των πωλήσεων. Οι διεθνείς συνεργασίες της είχαν ως εισαγωγικό στόχο να εισάγει προϊόντα από τις εταιρείες που συνεργαζόταν. Η συμμετοχή της στο κεφάλαιο των εταιρειών αυτών ανερχόταν σε 11,952€.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.