Μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

Φυριλίδου, Μαρία

Στην εργασία θα αναλύσουμε τις μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. Μετατροπή επιχείρησης είναι η μεταβολή της νομικής μορφής ή του νομικού τύπου αυτής χωρίς να μεταβάλλεται η περιουσιακή της κατάσταση. Συγχώνευση είναι η ένωση δύο ή περισσοτέρων εταιρικών ή και ατομικών επιχειρήσεων σε μία ενιαία η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μια ισχυρότερης οικονομικής μονάδας, ικανή να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό ομοειδών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.