Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Καρατζόγλου, Βασιλική

Μέσω της εργασίας αυτής επιχειρείται μία προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή κατανόηση της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας όπως ίσχυε και όπως έχει διαμορφωθεί με τη συνδρομή βέβαια και της βιβλιογραφίας. Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφεται η ανάλυση των άρθρων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται υποδείγματα Φ1, Φ2, Φ3 με την υποστήριξη παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόηση του.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.