Η διεύρυνση και το μέλλον της Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η διεύρυνση και το μέλλον της Ε.Ε.

Θανασάς, Γεώργιος

Μια διεύρυνση χωρίς προηγούμενο.Η επικείμενη διεύρυνση είναι μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις αρχές του 21ου αιώνα. Η περαιτέρω ενοποίηση της ηπείρου με ειρηνικά μέσα, που θα επεκτείνει μια ζώνη σταθερότητας και ευημερίας σε νέα κράτη μέλη, αποτελεί μοναδικό και ιστορικό εγχείρημα. Η ΕΕ έχει ήδη μια προϊστορία επιτυχών διευρύνσεων. Η συνθήκη του Παρισιού (1951) για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και η συνθήκη της Ρώμης (1957) για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή EURATOM) υπεγράφησαν από έξι ιδρυτικά μέλη: το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Στη συνέχεια η ΕΕ γνώρισε τέσσερις διαδοχικές διευρύνσεις: 1973 Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο 1981 Ελλάδα, 1986 Πορτογαλία και Ισπανία 1995 Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία. Ωστόσο, η τωρινή διεύρυνση συνιστά μοναδική πρόκληση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο από την άποψη της κλίμακας και της πολυμορφίας: αριθμός υποψηφίων χωρών, γεωγραφική έκταση και πληθυσμός, πλήθος διαφορετικών ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών. Αν και οι βάσεις για τη διεύρυνση είχαν τεθεί από το 1993, η ΕΕ κίνησε επίσημα τη διαδικασία για την τελική φάση της διεύρυνσης το Μάρτιο του 1998. Η διαδικασία αυτή καλύπτει τις ακόλουθες δεκατρείς υποψήφιες για ένταξη χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Αεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβάκική Δημοκρατία, Σλοβενία και Τουρκία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.