Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Μιχούδη, Ζωή

Στην εν λόγω εργασία αναλύεται η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., το πώς, δηλαδή, συστήνεται, η ευθύνη του μοναδικού εταίρου καθώς και η διαχείρισή της. Επίσης αναφέρονται οι περιπττώσεις μετάβασης της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. στον τύπο της πολυπρόσωπης και αντιστρόφως όπως και οι διαδικασίες θεώρησης βιβλίων και στοιχείων αυτής. Τέλος, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να επέλθει ακυρότητα, πτώχευση καθώς και λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.