Ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη σήμερα: ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική περίπτωση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη σήμερα: ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική περίπτωση

Τόσκας, Δημοσθένης

Σκοπός πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει το φαινόμενο της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, να αναδείξει τις πτυχές και τα κύρια σημεία των φαινομένων αυτών και να προσφέρει κάποια στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόβλημα για τις χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα για την Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελείται από έξι ενότητες γίνεται μια γενική παρουσίαση των συνθηκών της αγοράς εργασίας καθώς και μια παράθεση των θεωριών που επικρατούν γύρω από αυτήν, λόγω του ότι η εργασία και η ανεργία είναι δυο έννοιες τόσο αλληλένδετες όσο και αλληλοσυγκρουόμενες. Στο ίδιο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός και η ερμηνεία της έννοιας της ανεργίας καθώς και τα είδη της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αίτια, οι συνέπειες και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ανεργία που επικρατεί στην Ευρώπη. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή για τις αγορές εργασίας που συναντούνται στην Ευρώπη και αφού παρουσιάζεται το μέγεθος του προβλήματος και δίνονται κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας. Στη συνέχεια περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευθεί το φαινόμενο, αφού ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει τις ρίζες του στην ανεργία. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και γενικότεροι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της εργασίας, είναι αφιερωμένα στην παρουσίαση του φαινομένου της ανεργίας στην Ελλάδα. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή γύρω από το θέμα και παρουσιάζεται η αγορά εργασίας στον Ελλαδικό χώρο. Παρατίθενται πίνακες και σχόλια για την ανεργία ανά περιφέρεια της Ελλάδας και ανά ηλικία,. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται για την ανεργία που επικρατεί στους νέους και τις γυναίκες που είναι τα άτομα που κυρίως απειλούνται αλλά και μαστίζονται από την ανεργία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)