Ο ρόλος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην επικοινωνία των πολιτικών στις εθνικές εκλογές του 2004 στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην επικοινωνία των πολιτικών στις εθνικές εκλογές του 2004 στην Ελλάδα

Παπαζαφειροπούλου, Αικατερίνη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο ρόλος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικοινωνία των πολιτικών στις εθνικές εκλογές του 2004 στην Ελλάδα. Πολιτικοί από Αθήνα και επαρχία, 50 στον αριθμό καλούνται να εκφράσουν την άποψη τους, μέσα από 9 ερωτήσεις που αφορούν την πολιτική, το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή σε βασικά θέματα σχετικά με το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλαδή εννοιολογικές διευκρινήσεις βασικών όρων, καθώς και συνοπτική ιστορική αναδρομή των δυο αυτών εννοιών. Επίσης αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας όπως είναι το τηλέφωνο και το φαξ. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε δυο πολύ σημαντικές έννοιες την πολιτική και την επικοινωνία. Δύο λέξεις που η κάθε μία προϋποθέτει την άλλη. Πολιτική χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχει και επικοινωνία χωρίς μια ελάχιστη αίσθηση κοινότητας δεν νοείται. Τα δύο παραπάνω ενώνονται για να αποτελέσουν τη σύγχρονη έννοια: «Πολιτική Επικοινωνία». Το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται σε άλλες έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από σημαντικούς ερευνητές, όπου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δικτυακούς υποψηφίους, στις Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές του 2002, στην περίπτωση της Ελλάδας στις Βουλευτικές Εκλογές του Απριλίου 2000. Στα επόμενα τέσσερα τελευταία κεφάλαια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της. Ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η διατύπωση προτάσεων σε σχέση με αυτά. Στο τέλος της εργασίας, έχουν τοποθετηθεί και δυο παραρτήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επικοινωνία
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.