Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση τα τεκμήρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση τα τεκμήρια

Πλιόσκας, Αναστάσιος

Σήμερα τα περισσότερα φορολογικά συστήματα χρησιμοποιούν ως φορολογική βάση το εισόδημα, την περιουσία, την κατανάλωση και ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος από το νόμο να πληρώσει φόρο. Το εισόδημα του φορολογούμενου διακρίνεται σε δύο είδη το πραγματικό και το τεκμαρτό εισόδημα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση τα τεκμήρια. Το κεφάλαιο 1 αναφέρεται γενικά για τους φόρους, τις βασικές έννοιες και τις διακρίσεις των φόρων. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται γενικότερα στα τεκμήρια. Το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στο νόμο 3091/2002 Άρθρο 4 που αφορά τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης. Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες. Ειδικότερα, προσδιορισμός εισοδήματος με βάση τη τεκμαρτή δαπάνη του Άρθρου 15 ν. 3296/2004 και τεκμήριο δαπανών διαβίωσης του Άρθρου 16 ν.3296/2004. Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται το άρθρο 20 και 21 και θέματα αυτού του ν. 3296/2004 σχετικά με τις κατηγορίες εισοδήματος - εισόδημα από ακίνητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.