Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αποτίμηση αποθεμάτων

Παυλέρου, Ελένη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή ασχολείται με την αποτίμηση αποθεμάτων, τη λογιστική παρακολούθηση τους, τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόζονται στη χώρα μας καθώς και μεθόδους οι οποίες δεν αναγνωρίζονται στη χώρα μας από την κείμενη νομοθεσία. Αποθέματα είναι τα υλικά που ανήκουν στην επιχείρηση τα οποία: - προορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, - βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν όταν πάρουν τη μορφή των ετοίμων προϊόντων, - προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή ετοίμων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, -προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία ,τη συντήρηση ή επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων, - προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία π.χ. των παραγόμενων ετοίμων προϊόντων ή εμπορευμάτων που προορίζονται για πώληση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποθέματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.