Αποτίμηση αποθεμάτων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2008 (EN)
Αποτίμηση αποθεμάτων

Παυλέρου, Ελένη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή ασχολείται με την αποτίμηση αποθεμάτων, τη λογιστική παρακολούθηση τους, τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόζονται στη χώρα μας καθώς και μεθόδους οι οποίες δεν αναγνωρίζονται στη χώρα μας από την κείμενη νομοθεσία. Αποθέματα είναι τα υλικά που ανήκουν στην επιχείρηση τα οποία: - προορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, - βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν όταν πάρουν τη μορφή των ετοίμων προϊόντων, - προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή ετοίμων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, -προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία ,τη συντήρηση ή επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων, - προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία π.χ. των παραγόμενων ετοίμων προϊόντων ή εμπορευμάτων που προορίζονται για πώληση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποθέματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)