Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του Δήμου Γλυφάδος Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του Δήμου Γλυφάδος Αττικής

Μιχάλης, Ευάγγελος

Ένας από τους κλάδους της πληροφορικής είναι τα πολυμέσα, ο οποίος εξετάζεται στην εργασία αυτή και στη θεωρία και στην πράξη. Στη θεωρία εξετάζεται μέσω του παρόντος συγγράμματος και στην πράξη μέσω της δημιουργίας πολυμεσικής εφαρμογής για τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κάνει την εμφάνιση τους από την δεκαετία του 50', κάτι που αν δεν είχε συμβεί, ίσως σήμερα να μην είχαμε την δυνατότητα να μιλάμε για τα πολυμέσα. Για τον λόγο αυτό το πρώτο κεφάλαιο του παρόντος συγγράμματος αναφέρεται στην πορεία και την εξέλιξη των υπολογιστών έτσι ώστε να δημιουργηθεί στον αναγνώστη μια πιο σφαιρική εικόνα για αυτούς. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναγράφονται γενικές πληροφορίες για τα πολυμέσα καθώς και πώς θα μπορούσε ένας Δήμος να τα χρησιμοποιήσει για την προβολή και την επικοινωνία του με τους πολίτες. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών, δηλαδή, γίνεται αναφορά πέντε σταδίων που ακολουθούνται για την αποτελεσματικότερη δημιουργία μιας εφαρμογής. Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται το πώς έπραξα σε προσωπικό επίπεδο για την δημιουργία της δικής μου πολυμεσικής εφαρμογής. Με λίγα λόγια αναφέρω όλα τα στάδια που ακολούθησα για να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα. Στο επόμενο κεφάλαιο, με την παράθεση φωτογραφιών, γίνεται μια περιγραφή του τελικού αποτελέσματος της πολυμεσικής εφαρμογής που δημιούργησα. Τέλος, στον επίλογο, γίνεται μια αποτίμηση της εμπειρίας που απέκτησα ασχολούμενος με το θέμα αυτό καθώς και καταγραφή συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τουριστική ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.