Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση του Λαογραφικού Μουσείου του Νεράντζη Αϊβάζη του νομού Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση του Λαογραφικού Μουσείου του Νεράντζη Αϊβάζη του νομού Καστοριάς

Βόας, Γεώργιος
Πλαγκέτη, Κοκώνα

Ο όρος «πολυμέσα» δηλώνει τη χρήση πολλών μέσων (media) για την παρουσίαση πληροφορίας. Ένα σύστημα πολυμέσων, είναι ένα σύστημα όπου η πληροφορία μπορεί να εμφανίζεται με ποικίλους τρόπους αναπαράστασης. Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται μια πλήρης περιγραφή όλων των σταδίων παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την προβολή και ανάδειξη του Λαογραφικού Μουσείου του Νεράντζη Αϊβάζη. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής με εικόνες. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την συνολική έρευνα και μελέτη του θέματος. Για την περάτωση της εν λόγω εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά προγραμμάτων τα οποία είναι το Photoshop για την επεξεργασία των φωτογραφιών και των εικόνων, το Premiere για την επεξεργασία των βίντεο, το Sound Forge για την δημιουργία των αφηγήσεων και την επεξεργασία της μουσικής υπόκρουσης που συνοδεύει την εφαρμογή. Τέλος, όλη η εφαρμογή «στήθηκε» με την χρήση των συγγραφικών εργαλείων Director και Flash.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λαογραφία
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.