Πώς το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πώς το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

Πάππος, Χρήστος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση του όρου «εργασιακό περιβάλλον» και πως αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων μέσα σε μια επιχείρηση. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται το πως επηρεάζει τους εργαζομένους και κατ' επέκταση την απόδοσή τους το ψυχοκοινωνικό και το σύγχρονο περιβάλλον στον εργασιακό χώρο. Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στην απόδοση των εργαζομένων. Αναλύεται πως σχετίζονται το γενικό κλίμα εργασίας με την απόδοση των εργαζομένων, αναφέρονται τα στοιχεία που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση και οι θεωρίες των χαρακτηριστικών της εργασίας και της θεωρίας της ισότητας μεταξύ των δύο φύλλων. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα θέματα που προκαλούνται από την ανεργία και την επαγγελματική ανασφάλεια καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις της ανεργίας που πολλές φορές οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ακόμα, πως η προσωπικότητα του κάθε ατόμου επηρεάζει την συμπεριφορά του στον εργασιακό του χώρο καθώς και τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν μέσα στην επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας που αισθάνονται οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτήν. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια διερεύνηση γύρω από τους τρόπος υποκίνησης των εργαζομένων, οι οποίοι σχετίζονται με τις αμοιβές, την εκπαίδευση και την ενημέρωση των εργαζομένων και συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωση της συμπεριφοράς των εργαζομένων. Επίσης, γίνεται αναφορά στις θεωρίες κινήτρων του A. Maslow, F. Herzberg, Me Gregory, Me Cleland, καθώς και του Vroom. Το τέλος του κεφαλαίου αυτού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία της εργονομίας καθώς αναλύονται και κάποια τμήματά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.