Ανάπτυξη εφαρμογών e-learning με το Tool Book

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογών e-learning με το Tool Book

Γκριτζάκης, Παναγιώτης

Τα Πολυμέσα είναι μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για τους προσωπικούς υπολογιστές. Το e-learning είναι μια εφαρμογή συγγραφής για εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο επικοινωνίας το Διαδίκτυο. Στη μελέτη που ακολουθεί θα γίνει μια εκτενής αναφορά πάνω σ’ αυτή την εφαρμογή προκειμένου να κατανοήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το τι μας προσφέρει το e-learning. Ποιες είναι οι μέθοδοι που ακολουθεί, σε ποιους τομείς βρίσκει εφαρμογή, σε ποιο βαθμό έχει αναπτυχθεί όσων αφορά την παγκόσμια αγορά αλλά και την εγχώρια. Ακόμη πως προβλέπεται το μέλλον του ως εκπαιδευτική διαδικασία και πως μπορούν να επωφεληθούν οι εταιρείες από τη χρήση του. Στην προσπάθεια αυτή θα χρησιμοποιήσουμε ως πρόγραμμα δημιουργίας μιας εφαρμογής e-learning το Tool Book το οποίο είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα δημιουργίας τέτοιων εφαρμογών. Πέρα λοιπόν από την θεωρητική ανάλυση του e-learning θα δούμε πως και πού βρίσκει χρήση και πρακτικά. Στο CD που συνοδεύει το παρόν κείμενο θα βρείτε μια εφαρμογή η οποία έχει δημιουργηθεί με το Tool Book μέσω της οποίας θα μάθετε κάποια βασικά βήματα χρησιμοποίησης τριών υπολογιστικών προγραμμάτων, του PowerPoint, του CorelDraw και του QuarkXPress.

Thesis
NonPeerReviewed

E-learning
Λογισμικό υπολογιστών
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.