Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε.Π.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε.Π.Ε.)

Ζάμπου, Ελένη

Τα νομικά πρόσωπα είναι ενώσεις προσώπων ή σύνολα περιουσίας που επιδιώκουν ή εξυπηρετούν ορισμένους σκοπούς και έτσι, ως πλάσματα του νόμου, θεωρούνται υποκείμενα δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων. Νομικά πρόσωπα θεωρούνται : οι εμπορικές εταιρίες πάσης μορφής (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες περιορισμένης ευθύνης - ετερόρρυθμες κατά μετοχές), οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αλλοδαπές εταιρικές επιχειρήσεις (και τα υποκαταστήματά τους) που ασκούν επιχείρηση ή έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων πραγματεύεται η πτυχιακή.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.