Ευρώ και οι επιπτώσεις του στη σύγχρονη δημοσιονομική πολιτική της χώρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ευρώ και οι επιπτώσεις του στη σύγχρονη δημοσιονομική πολιτική της χώρας

Μπαραλού, Κωνσταντίνα

Στις 19 Ιουνίου 2000, στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ελλάδα έγινε δέκτη ως το δωδέκατο μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001, αφού εκτιμήθηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια σύγκλισης για το ευρώ. Το ευρώ έγινε κομμάτι της καθημερινότητας από την 1η Ιανουαρίου 2002, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν χαρτονομίσματα και κέρματα. Μέχρι και τότε υπήρξε μία μεταβατική περίοδος η οποία ξεκίνησε από την Γ’ Ιανουαρίου 2001 και διήρκεσε μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του 2001. Κοινό, διάφορες εταιρείες και οργανισμοί δημόσιοι ή ιδιωτικοί κτλ. ενημερώθηκαν ανάλογα και εγκαίρως ώστε να δεχτούν το νέο νόμισμα. Η Ελλάδα ακολούθησε για χρόνια μια συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για την ένταξή της στην ΟΝΕ, αλλά αυτό συνεχίστηκε και μετά την ένταξή της, για την απόκτηση μιας ισχυρότερης οικονομίας αξιοποιώντας σωστά τους πόρους και τις διάφορες ευκαιρίες. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αποκόμισε η χώρα από την εισαγωγή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ήταν ποικίλα. Οι επιπτώσεις στη σύγχρονη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδος, ήταν αρκετές όπως αύξηση του πληθωρισμού και δυσκολία μείωσής του, λόγω έλλειψης ικανοποιητικού ανταγωνισμού, διάφορες αποκλίσεις από στόχους ετήσιων προϋπολογισμών, προβλήματα με το φορολογικό σύστημα κτλ. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν επιβραδυντικός για το 2004, λόγω κυρίως των υπερβάσεων των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων, από επενδύσεις της Γενικής Κυβέρνησης και σε συνδυασμό με την επεκτατική πολιτική που ακολούθησε προηγούμενα χρόνια. Οι Κυβερνητικοί φορείς, καταβάλουν αξιόλογες προσπάθειες, για να καταφέρουν να εξαλείψουν τις διάφορες δυσκολίες και εμπόδια αλλά και να αξιοποιήσουν σωστά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να σταθεί ισάξια δίπλα στις υπόλοιπες χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώ
Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.