Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία και οι τάσεις σύγκλισης ή απόκλισης ανεπτυγμένου-υπανάπτυκτου κόσμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η αναπτυξιακή φυσιογνωμία και οι τάσεις σύγκλισης ή απόκλισης ανεπτυγμένου-υπανάπτυκτου κόσμου

Ποπιτσένκο, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση στη διεθνή τους διάσταση, τις οικονομικές θεωρίες ανάπτυξης, τους τρόπους μέτρησης της ανάπτυξης, τους φορείς που ασχολούνται με αυτή και την εμπειρική μελέτη του χάσματος μεταξύ ανεπτυγμένων και υπανάπτυκτων κρατών. Βασικό στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των αναπτυξιακών τάσεων των ανεπτυγμένων κρατών και των υπανάπτυκτων με τη βοήθεια μέτρων της περιγραφικής στατιστικής και δεδομένων που έχουν αντληθεί από τα Human Development Reports του ΟΗΕ, αφού πρώτα έχουν διασαφηνιστεί στον αναγνώστη έννοιες όπως οικονομική ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση, θεωρίες ανάπτυξης, δείκτες ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικές απόψεις
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.