Δημιουργία προγράμματος οικονομικής αξιολόγησης ζωοτροφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δημιουργία προγράμματος οικονομικής αξιολόγησης ζωοτροφών

Ιωάννου, Χρήστος

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την σωστή λειτουργία μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και ως συνέπεια αυτής, το κέρδος ή τη ζημία της, είναι το κόστος των ζωοτροφών τις οποίες προμηθεύεται η εκτροφή για την σίτιση του ζωικού της κεφαλαίου. Για να μπορέσει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος θα πρέπει να κάνει σωστή έρευνα αγοράς, για να εντοπίσει και να αγοράσει τις ζωοτροφές τις οποίες έχει ανάγκη στην κατώτερη δυνατή τιμή αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνδυάσει και την καλή ποιότητα των συγκεκριμένων ζωοτροφών. Έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα λογισμικό το οποίο δίνει την δυνατότητα να συγκρίνουμε τις τιμές των τροφών όσων αφορά το κόστος χρησιμοποίησης καθώς και την οριακή τιμή της κάθε ζωοτροφής με σκοπό την διευκόλυνση του παραγωγού στην έρευνα αγοράς και στην διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.