Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και διοίκηση ολικής ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και διοίκηση ολικής ποιότητας

Ιωαννίδου, Ιορδάνα
Βασιλείου, Ελένη

Τα τελευταία χρόνια κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο των επιχειρήσεων φαίνεται να αναδεικνύεται η προσέλκυση του πελάτη. Πραγματικά, αν παρατηρήσουμε την εξέλιξη των συστημάτων διοίκησης, εμφανής είναι η προσπάθεια των επιχειρήσεων να προσελκύσουν τους πελάτες και να επαυξήσουν την συνεργασία τους με αυτούς. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η οποία εκτελείται σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, διακρίνουμε τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων η οποία συνδέεται με τους μακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης και έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει να κάνει με τους παραγωγικούς πόρους μιας επιχείρησης οι οποίοι πρέπει να συνδυαστούν έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές της επιχείρησης. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι ωφέλιμο να διοικηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υποβοηθά την αφοσίωσή τους μέσα σε μια επιχείρηση με σκοπό την παραμονή τους σε αυτή και όχι την πρόσκαιρη απασχόλησή τους. Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων επιχειρεί να δημιουργήσει και να συντηρεί ένα περιβάλλον για ποιοτική υπεροχή για να δώσει τη ευκαιρία στο εργατικό δυναμικό να επιτύχει τους ποιοτικούς στόχους και στόχους απόδοσης της επιχείρησης. Επιχειρεί να αναπτύξει προγράμματα, πολιτικές και δραστηριότητες ώστε να προωθήσει την ικανοποίηση των ατομικών αλλά και των οργανωτικών αναγκών, στόχων και σκοπών. Η Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών. Η φιλοσοφία αυτή διοίκησης καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης και επικεντρώνεται τόσο στη βελτίωση της ποιότητας όσο και στον αποτελεσματικό χειρισμό των εργαζομένων, γεγονός το οποίο καθιστά τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, παράγοντα στρατηγικής σημασίας. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που διασφαλίζουν την ποιότητα, δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζεται, η διασφάλισή της είναι μια φιλοσοφία, η οποία στηρίζεται στις καλές ανθρώπινες σχέσεις και στις διαδικασίες μείωσης κόστους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Διοίκηση ολικής ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.