Η αναπαράσταση του "άλλου" στον ελληνικό ημερήσιο τύπο: η περίπτωση των αλλοδαπών μεταναστών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η αναπαράσταση του "άλλου" στον ελληνικό ημερήσιο τύπο: η περίπτωση των αλλοδαπών μεταναστών στην Ελλάδα

Βαχαρίδη, Μαρία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ακριβώς να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα-αναπαράσταση του αλλοδαπού μετανάστη, όπως διοχετεύεται μέσα από τον ημερήσιο Τύπο, επηρεάζει το αναγνωστικό κοινό και πώς εφημερίδες με διαφορετικό πολιτικό-ιδεολογικό υπόβαθρο και προσανατολισμό αντιμετωπίζουν αυτή την κοινωνική ομάδα, με βάση την αιτία για την οποία τους αναφέρουν, το λόγο για τον οποίο τους θεωρούν είδηση. Ως μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου, η οποία επιτρέπει την αναγωγή λεκτικού και όλων των άλλων στοιχείων χρήσης του Τύπου σε ποσοτικά και λεκτικά δεδομένα. Η δειγματοληψία αφορούσε 41 άρθρα πέντε (5) αθηναϊκών εφημερίδων του ημερήσιου Τύπου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης όχι μόνο επικύρωσαν τη δυναμική και την εγκυρότητα του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο στηρίχτηκαν αλλά φώτισαν και πλευρές του που δεν ήταν εφικτό στα πλαίσια της παρούσας εργασίας να αναλυθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.