Παρουσίαση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παρουσίαση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου

Δούνα, Μαριάνθη

Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει όσο το δυνατό πιο σφαιρικά την Οργανωτική δομή και τη λειτουργία της Ε.Α.Σ. Αμυνταίου (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση αγροτικών προϊόντων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο). Πρώτα, πρώτα επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, στους στοχασμούς και στις προτάσεις που έχουν καθώς ακόμα στην αναγκαιότητα και στην σημασία αυτών. Επίσης φωτίζονται ορισμένες καίριες πτυχές που συνιστούν το οικοδόμημα της Ε.Α.Σ. όπως: οργανωτική δομή, λειτουργία, σκοποί, δραστηριότητες. Έπειτα μελετούμε τα αποτελέσματα της λειτουργίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου για τις χρήσεις 2003, 2004. Από τις λογιστικές καταστάσεις (αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμό) της ένωσης λαμβάνουμε τα στοιχεία για να διεξάγουμε την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών. Τέλος, επισημαίνονται ορισμένα προβλήματα και προτείνονται κάποιες λύσεις που μπορούν ίσως να βοηθήσουν μελλοντικά στην αναβάθμιση του ρόλου της Ε.Α.Σ. Αμυνταίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.