Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;

Οργιανέλη, Δήμητρα

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασία ξεκινά με ένα εισαγωγικού χαρακτήρα κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται σύντομα η ιστορία της δημοσιογραφίας ,το αντικείμενό της καθώς και μια ανάλυση για την δημοσιογραφία ως επιστήμη. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι κι αυτό εισαγωγικού χαρακτήρα. Παρουσιάζεται η ιστορία του διαδικτύου και ην εξέλιξή του στην Ελλάδα καθώς επίσης και κάποια χαρακτηριστικά του. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι αλλαγές που έχει επιφέρει το διαδίκτυο στον τομέα της επικοινωνίας ως νέο μέσο ενημέρωσης και την ανατροπή του παραδοσιακού επικοινωνιακού σχήματος «πομπός ^ δέκτης». Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη διαδικτυακή δημοσιογραφία, την ιστορία της και τα είδη της, καθώς και με τα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής γραφής, δηλαδή της γραφής που απευθύνεται στους αναγνώστες που επέλεξαν να καθίσουν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους και να ταξιδέψουν στην «υπερλεωφόρο των πληροφοριών» για να ενημερωθούν. Επιπλέον, θα εξετάσουμε ποια είναι τα νέα εργαλεία αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών τα και πως αυτά χρησιμοποιούνται από τους δημοσιογράφους, το πώς γράφεται μια ηλεκτρονική έκδοση και πως διαβάζεται καθώς επίσης και έρευνες που αφορούν την on-line δημοσιογραφία. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η περίπτωση των Ελληνικών ηλεκτρονικών εφημερίδων κάνοντας μια συνοπτική παρουσίαση αυτών, παραθέτοντας κάποιες ηλεκτρονικές εφημερίδες και θα συγκρίνουμε τους Ελληνικούς δικτυακούς τόπους με τους ξένους. Η εργασία αυτή κλείνει με το έκτο κεφάλαιο, όπου θα αναλυθούν οι προοπτικές της διαδικτυακής δημοσιογραφίας στον τομέα της ενημέρωσης καθώς επίσης και τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει το νέο αυτό μέσο ενημέρωσης. Για να γίνει η εργασία ακόμα πιο χρηστική, στο τέλος υπάρχει ειδικό παράρτημα με χρήσιμες δικτυακές διευθύνσεις για δημοσιογράφους. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις Ελληνικών και Ξένων εφημερίδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιογραφία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.