Χρήση μοντέρνων μεθόδων πολιτικής επικοινωνίας από περιβαλλοντικές και οικολογικές μη κυβερνητικές οργανώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Χρήση μοντέρνων μεθόδων πολιτικής επικοινωνίας από περιβαλλοντικές και οικολογικές μη κυβερνητικές οργανώσεις

Λυσσαρίδης, Δημήτριος

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο, να ανακαλύψει ποιες μέθοδοι επικοινωνίας χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο ενασχόλησης την προστασία του περιβάλλοντος, να διαβιβάσει το μήνυμα της συνεισφοράς των νέων τεχνολογιών και να ενθαρρύνει τη χρήση τους κάνοντας τις καλύτερες δυνατές προτάσεις. Τέλος σκοπεύει στην παρουσίαση των προβλημάτων και σε πιο βαθμό, σε επικοινωνιακό κυρίως επίπεδο που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις. Αναλυτικότερα επί των νέων τεχνολογιών, υποθέτεται ότι η παρούσα εργασία θα ενθαρρύνει και διευκολύνει την δικτύωση και συνεργασία των οργανώσεων σε ζητήματα παροχής και εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Φιλοδοξεί μέσα από βήματα συνειδητοποίησης, εξειδίκευσης και προόδου και με την χρήση μοντέρνων μεθόδων επικοινωνίας να επιτευχθεί μια ευρεία και συστηματική συνεργασία των ΜΚΟ, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον πολιτικής εκπροσώπησης των Οργανώσεων. Εκτός από τα στατιστικά στοιχεία υπάρχει η δυνατότητα κατανόησης των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τέλος σκοπός της εργασίας είναι να εμπλουτίσει την Ελληνική βιβλιογραφία με νέα στοιχεία σχετικά με τις ΜΚΟ και να παρουσιάσει πολύτιμα στατιστικά στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με μελλοντικές έρευνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Επικοινωνία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.