Η επικοινωνία ως προσομοίωση στο έργο του Jean Baudrillard

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η επικοινωνία ως προσομοίωση στο έργο του Jean Baudrillard

Καλαϊτζίδης, Ιωάννης
Μερεκούλιας, Αργύριος

Το αντικείμενο της μελέτης, έχει να κάνει με την έννοια της προσομοίωσης, το ουσιαστικό του ρήματος προσομοιάζω, ομοιάζω κάπως, κάνω δηλαδή κάτι να φαίνεται όμοιο με κάτι άλλο. Συγκεκριμένα σνσφέρετσι η επικοινωνία ως προσομοίωση πάνω στο έργο του Μπωντριγιάρ. Σκοπός λοιπόν είναι να αναλυθεί πως καταφαίνεται μέσα από το έργο του συγγραφέα η προσομοίωση της επικοινωνίας. Μελετώντας λοιπόν το έργο του Μπωντριγιάρ γισ το πως εμφανίζεται η προσομοίωση μέσα από την επικοινωνία, σταθήκαμε σε τέσσερα επιμέρους θέματα, στα οποία ο ίδιος έχει αναφερθεί: την οικονομία, την πολιτική, τα ΜΜΕ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι θεματικές αυτές ενότητες αποτελούν η καθεμιά ξεχωριστά και ένα κεφάλαιο στην εργασία. Αναλύοντσι λοιπόν οι απόψεις του συγγραφέα πάνω σ' αυτούς τους τομείς και βγσίνει το τελικό συμπέρασμα πως ο Μπωντριγιάρ πιστεύει στον πρωταρχικό ρόλο της επικοινωνίας μέσα στη σημερινή κοινωνία. Τα μοντέλα λοιπόν της επικοινωνίας, οι κώδικες της, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην συνολική ανθρώπινη δραστηριότητα και πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση της εργασίας μας, στην ανάλυση των ανθρωπίνων σχέσεων, της πολιτικής, της οικονομίας, και των ΜΜΕ. Εξετάζοντας λοιπόν τους τέσσερις αυτούς τομείς με γνώμονα την επικοινωνία παρατηρύντσι κάποια μοντέλα προσομοίωσης, κάποια φαινόμενα ομοίωμα, δηλαδή κάποια στοιχεία αληθοφάνειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανθρώπινη συμπεριφορά
Οικονομία
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.