Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Λογιστική φόρων

Γαλανάκη, Κωνσταντίνα

Οι σύγχρονοι δημοσιονόμοι θεωρούν τους κανόνες του Adam Smith ότι μπορούν να ισχύουν και σήμερα στο μέτρο που δεν προσκρούουν στις πλέον σημαντικές αρχές του φόρου που είναι: η αποδοτικότητα του φόρου και η φορολογική ισότητα. Ο φόρος πρέπει να αποδίδει στο κράτος όσο το δυνατό περισσότερα. Η κατανομή όμως των δημοσίων βαρών που απορρέει από το φόρο πρέπει να είναι ισοδίκαια, Και ο φόρος είναι το μέσον διασφάλισης της ισότητας κατά την κατανομή των δημοσίων βαρών. Ο φόρος βέβαια πρέπει να καταβάλλεται απ' όλους τους πολίτες' αλλά όχι υπερβολές και αδικίες, γιατί "οι υψηλοί φόροι καταβροχθίζουν τη φορολογητέα ύλη" Και επί πλέον πρέπει να θυμόμαστε την κλασική θεωρία της αντίθεσης που συνοψίζεται στην περίφημη φράση: "οι παραγωγικοί φόροι δεν είναι δίκαιοι, οι δίκαιοι φόροι δεν είναι παραγωγικοί". Γενικά σήμερα σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις γίνεται δεκτό ότι τα φορολογικά βάρη πρέπει να κατανέμονται στους πολίτες ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Δηλαδή μα βάση τη φορολογική ικανότητα του που καθιέρωσε και το σύνταγμα μας του 1975 και το οποίο ορίζει ότι: οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Γίνεται επίσης δεκτό ότι η φοροδοτική ικανότητα εκφράζεται καλύτερα με την προοδευτική φορολογία που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα στο φόρο της περιουσίας και του εισοδήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.