Μίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων (leasing)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων (leasing)

Ταλίπη, Μαγδαληνή

Leasing είναι η μακροχρόνια μίσθωση παγίων περιουσιακών στοιχείων, κινητών και μη κινητών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέσα παραγωγής και να συμπεριληφθούν στον βιομηχανικό εξοπλισμό της επιχειρήσεως που τα ενοικιάζει. To Leasing είναι φαινόμενο σχετικά νέο, και για πρώτη φορά εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στις ΗΠΑ. Η στενότητα κεφαλαίων και τα μεγάλα φορολογικά βάρη πού αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την εξάπλωση του leasing σε παγκόσμια κλίμακα. Όσον αφορά την χώρα μας, είναι βέβαιο ότι το leasing θα αποτελέσει μία λύση στην οποία θα καταφύγουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως μικρό μεσαίου μεγέθους. Αυτό θα συμβεί, γιατί μόνο έτσι οι επιχειρήσεις αυτές να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, πράγμα απόλυτα αναγκαίο εν όψει της πλήρους εντάξεως μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.