Η λειτουργία της φαντασίωσης στο λόγο των μαζικών μέσων κατά τη θεωρία του Slavoj Zizek

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η λειτουργία της φαντασίωσης στο λόγο των μαζικών μέσων κατά τη θεωρία του Slavoj Zizek

Πετρίδου, Μαρία
Καραδήμου, Χρυσάνθη

Αυτή η Πτυχιακή Εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει τη σχέση του ατόμου και των ΜΜΕ, όχι στηριζόμενη στις παλιές έρευνες οι οποίες αρχικά βασιζόταν στη «χρήση ερωτηματολογίων» και αργότερα στις «συνεντεύξεις σε βάθος» , αλλά παρουσιάζοντας την καινοτομία του Zizek, δηλαδή το πώς λειτουργεί η Φαντασίωση ανάμεσα στο άτομο και στα ΜΜΕ. Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στα έργα του Zizek, πέρα από τα βιογραφικά του στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον πρόλογο. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του έργου του Λακάν και μέσω αυτού στις έννοιες «Ψυχανάλυση», «Υποκείμενο», «Αλήθεια», «Βλέμμα», «Επιθυμία», «Φαντασίωση», «Πραγματικό», «Συμβολικό», «Φαντασιακό» κ.τ.λ. Γίνεται επίσης συγκριτική αναφορά των θεωριών του ψυχαναλυτή που επηρέασε τη σκέψη του Zizek, Ζακ Λακάν, με αυτές του Ζίγκμουντ Φρόιντ, καθώς και μία ξεχωριστή αναφορά στην αποκαλούμενη «μεταμοντέρνα» άποψη, ψυχανάλυση, ή, απλώς θεωρία. Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην προϋπάρχουσα έρευνα για τη σχέση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας με το άτομο, στη συνέχεια μια σύντομη προσπάθεια ερμηνείας / παρουσίασης του όρου «Φαντασίωση» με έμφαση στην Φαντασίωση στα ΜΜΕ, στο πώς την βλέπει, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει ο Zizek.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχολογία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.