Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το δάνειο

Θεοφανίδου, Ευσταθία

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι μια πλήρη ανάπτυξη του θεσμού του δανείου ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς που εμφανίζει η κοινωνική και οικονομική ζωή (ιδιωτικός, τραπεζικός, κρατικός κ.λπ.) Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του θεσμού του δανείου καθώς επίσης αναφέρονται ουσιώδη στοιχεία και υποχρεώσεις του δανειοδότη και του δανειολήπτη που πρέπει να γνωρίζει κάποιος που ενδιαφέρεται για το θεσμό αυτό. Ακόμα αναφέρονται οι συγγενείς έννοιες του δανείου ώστε να διαχωρίζονται από την απόλυτη έννοια του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα τραπεζικά δάνεια που γνωρίζουν ευρεία ανάπτυξη στην σημερινή εποχή γεγονός που αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο. Επίσης, εξετάζονται σημαντικές κατηγορίες τραπεζικών δανείων αλλά και διάφορες μορφές δανεισμού που υπάρχουν (συνάλλαγμα, μ' ενέχυρο τίτλους κ.λπ.) και τέλος οι όροι των δανειακών συμβάσεων που δεν θεωρούνται νόμιμοι και πρέπει να τους γνωρίζουν για να μπορούν να προστατευθούν οι καταναλωτές. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του θεσμού του χρησιδανείου και διαπιστώνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές του θεσμού αυτού και του δανείου. Επίσης γίνεται αναφορά στα σημαντικά στοιχεία του χρησιδανείου καθώς και στις υποχρεώσεις του χρησάμενου και του χρήστη. Η πτυχιακή αυτή εργασία ολοκληρώνεται με δύο παραρτήματα που περιέχουν διατάξεις του αστικού κώδικα οι οποίες αφορούν στο δάνειο και το χρησιδάνειο καθώς και πανομοιότυπα τραπεζικών συμβάσεων για την πλήρη κατανόηση του θέματος της εργασίας. Κλείνοντας, η εργασία αυτή δύναται να αποτελέσει σημαντική βοήθεια και εργαλείο για όσους θέλουν να ενημερωθούν για το θέμα αυτό και να δώσει μια σαφή εικόνα του θεσμού του δανείου στους αναγνώστες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.